0(0)

Linnumaja meisterdamine

 • Vanusegrupp: 3-4-aastased
 • Valdkonnad Õppetegevus
 • Kestus 20 min (näidiskava kestvus)
 • Muudetud 09.04.2021

Kirjeldus

Teema: Linnumaja

Tegevuse kestus: 20 minutit

Tegevus: Lastega vaadatakse pilte paigalindudest: vares, tihane, leevike. Seejärel arutatakse, kuidas meie saame olla abiks siia talvituma jäänud lindudele. Pärast seda meisterdatakse lastega linnumaja.

Piltide abil arutletakse lastega, millised on Eesti paigalinnud. Arutelu on vajalik, et lastel tekiks teadmine mõistetest paigalinnud ja rändlinnud.  Paigalinde saame aidata söögimajade meisterdamisega ja lindude toitmisega.

Meisterdamine arendab silma-käe koostööd ning peenmotoorikat. Liisusalmi abil areneb lapse kõne, sõnavara, riimitunnetus.

Õpieesmärgid

 • Kunst: Laps oskab ühendada liimi abil erinevaid detaile.
 • Keel ja kõne: Laps kasutab liisusalmi lugemisel silbitamist (tii-tii tihane, vaa-vaa varblane).
 • Keel ja kõne: laps osaleb arutelus kindlal teemal.
 • Matemaatika: laps tunneb geomeetrilisi kujundeid ring, kolmnurk, ruut
 • Mina ja keskkond: laps teab, kuidas aidata paigalinde talvisel ajal.

Videotunni / koolituse sisu

videotund

Linnumaja meisterdamine00:09:35

Koolitajad

DigiLa

0 (0 hinnangut)

199 Koolitust

Kaili Olgo

Õpetaja
0 (0 hinnangut)

3 Koolitust

Näidis tegevuskava

Vaata näidiskava

Vajalikud vahendid

  • Pildid varesest
  • tihasest
  • leevikesest
  Meisterdamiseks wc-paberirull
 • värviline paber
 • pva-liim
 • pulgaliim
 • vaibanuga

Sihtrühm

 • Lapsevanem
 • Õpetaja