Väikese Päikese tugisüsteem

Lapse arengust Nii nagu laps moodustab terviku, on ka lapse areng terviklik. Laps areneb füüsiliselt, vaimselt ja sotsiaalselt ning kõik need osad arenevad käsikäes. Oluline on meeles pidada, et laps areneb keskkonnas, mitte vaakumis. Ja ükski areng ei toimu iseenesest! Kindlad ja rahulikud täiskasvanud, toetav […]

Tugiteenuste hulka lisandus pedagoogiline nõustamine

Näeme oma igapäevatöös laste ja peredega kasvavat vajadust toetada ja nõustada lapsevanemaid kõikvõimalikes alusharidust puudutavates küsimustes. Lapsevanemad on muutunud üha teadlikumaks ja soovivad oma lapse eripäradest, east, pere soovidest ja vajadustest lähtudes kaasa rääkida kvaliteetse alushariduse võimaldamises oma lapsele. Esimesed eluaastad on lapse arengu seisukohalt […]

Isa roll lapse arengus on sama oluline kui ema oma

Traditsiooniliselt viidatakse lastega seotud kirjanduses ikka emale kui peamisele hooldajale, turvatunde loojale ja lapse suurimale mõjutajale. Jäetakse justkui mulje, et isa roll lapse kasvamise juures on kuidagi teisejärguline või vähem oluline. On ilmselge, et hooliv ja hoolitsev EMA on väga oluline, kuid uuemad teadusuuringud on […]

Liivateraapia

Väikese Päikese psühholoog Olga Luptova kasutab oma töös lastega väga palju just liivateraapiat, anname sellest põgusa ülevaate. Liivateraapia (ing k sand tray therapy) on väga tõhus ja lapsele sobiv teraapia viis. Teraapia käigus luuakse lapsega usalduslik ja hinnanguvaba suhe. Last võetakse vastu sellisena nagu ta […]

3 väikelapse arengu jaoks üliolulist põhimõtet

Kolm väikelapse arengu jaoks üliolulist põhimõtet, mis aitavad tagada paremad tulemused nii õppimises kui edasises elus. Allikas: Lapse Arengu Keskus, Harvardi Ülikool Tõlge: Kristi Stahl, DigiLa Hiljutised edusammud aju arengu uuringutes pakuvad meile enneolematut võimalust lahendada mõned ühiskonna jaoks kõige keerulisemad probleemid: alates koolitulemuste ja […]

Eelkooliealiste laste STEAM-oskuste arendamise olulisus

Väljend STEM tuleb inglisekeelsetest sõnadest Science, Technology, Engineering ja Math ning eesti keeles mõistetakse selle all loodus- ja täppisteadusi (LTT). Viimastel aastatel on aga STEM-i lühendile hakatud üha järjepidevamalt lisama tähe A, mis tähistab sõna Arts ehk kunstid, loovus. Nii on STEM-ist saanud STEAM ja […]

Kuidas ja millist huviringi lapsele valida?

September on juba peaaegu läbi ja esimesed tutvumised huviringidega on paljudel tehtud. Väike Päike Huvikool on tegutsenud juba 17 aastat. Selle aja jooksul kogunenud tähelepanekute põhjal oleme kokku kogunud soovitused, kuidas lapsele huviringi valida nii, et indu ja tegutsemisrõõmu jätkuks kevadeni. Mida peaks silmas pidama […]

Miks on varajane enesekontrolli arendamine oluline?

Walter Mischel (1930-2018), Austria-Ameerika psühholoogiadoktor ja tuntud autor, alustas oma “vahukommikatsetega” juba 1960ndatel aastatel Stanfordi ülikoolilinnaku lasteaias. Mischel ja tema kaaslased uurisid eelkooliealiste laste heaolu edasilükkamise faktoreid, toimetulekustrateegiaid ja enesekontrollimehhanismi toimimist ning arenemist aastakümneid. Neidsamu lapsi, kes 4-5aastaselt ootasid (või ei oodanud) 20 minutit, et […]

Internet – kas komm või pomm?

Inimene vajab isiklikuks arenguks turvalist ja stimuleerivat keskkonda. Tehnoloogia võib siin olla abivahend. Näiteks internet, mis pakub hulga erineval psühooloogisel tasandil toimivaid stiimuleid, milles turvalisus võib taanduda isiklikuks mugavustsooniks või teadlikuks käitumismustriks protsesside sooritamisel. Täna on iga kolmas inernetikasutaja laps ning tehnoloogia toodete pakkumine on […]