0(0)

Linnumaja meisterdamine

 • Course level: 3-4 years

Description

Teema: Linnumaja

Tegevuse kestus: 20 minutit

Tegevus: Lastega vaadatakse pilte paigalindudest: vares, tihane, leevike. Seejärel arutatakse, kuidas meie saame olla abiks siia talvituma jäänud lindudele. Pärast seda meisterdatakse lastega linnumaja.

Piltide abil arutletakse lastega, millised on Eesti paigalinnud. Arutelu on vajalik, et lastel tekiks teadmine mõistetest paigalinnud ja rändlinnud.  Paigalinde saame aidata söögimajade meisterdamisega ja lindude toitmisega.

Meisterdamine arendab silma-käe koostööd ning peenmotoorikat. Liisusalmi abil areneb lapse kõne, sõnavara, riimitunnetus.

What Will I Learn?

 • Kunst: Laps oskab ühendada liimi abil erinevaid detaile.
 • Keel ja kõne: Laps kasutab liisusalmi lugemisel silbitamist (tii-tii tihane, vaa-vaa varblane).
 • Keel ja kõne: laps osaleb arutelus kindlal teemal.
 • Matemaatika: laps tunneb geomeetrilisi kujundeid ring, kolmnurk, ruut
 • Mina ja keskkond: laps teab, kuidas aidata paigalinde talvisel ajal.

Topics for this course

videotund

Linnumaja meisterdamine00:09:35

About the instructors

DigiLa

0 (0 ratings)

199 Courses

Kaili Olgo

Õpetaja
0 (0 ratings)

3 Courses

Näidis tegevuskava

Vaata näidiskava

Requirements

  • Pildid varesest
  • tihasest
  • leevikesest
  Meisterdamiseks wc-paberirull
 • värviline paber
 • pva-liim
 • pulgaliim
 • vaibanuga

Target Audience

 • Lapsevanem
 • Õpetaja