Väike Päike DigiLa

 

Eksperdid nõustuvad, et elukestev õpe on 21. sajandi kõige olulisem oskus. Kõige kriitilisem aeg selle oskuse arendamiseks on varane lapsepõlv, mil on kujunemas nii lapse närviühendused kui ka tema emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus. DigiLa on digitaalne koolitusplatvorm, mis toetab peresid igakülgselt, pakkudes koolitusi, nõustamist ja tuge.

DigiLa kasvas välja Lasteklubi Väike Päike virtuaalsetest huviringidest ja Viimsi Lasteaia koolituste sarjast Lapsevanema Kool.

DigiLa on keskkond, mis on mõeldud lapsevanematele, õpetajatele, haridusasutustele, erialaspetsialistidele, tudengite, Väikese Päikese töötajatele ning alushariduse valdkonnast huvitatud isikutele – kõigile, kes tunnevad huvi lapse arengu vastu esimesel seitsmel eluaastal.

Meie kodulehelt leiate põnevat, harivat ja meelelahutuslikku sisu kaheksas erinevas valdkonnas. Oleme võtnud fookuseks anda juhiseid laste õppe- ja arendustegevusteks alates sünnist kuni kooliminekuni. Lisaks pakume huvitavate toodete tutvustusi ja tegevusideid ning muidugi ka meelelahutust.

Samuti pakume tugispetsialistide (psühholoog-pereterapeut, logopeed, massöör, füsioterapeut, eripedagoog) nõustamisteenuseid ja koolitusi.

shape

Tagasiside meie koolitustele ja teenustele