0(0)

Värvide puhumine

 • Vanusegrupp: 4-5-aastased
 • Valdkonnad Õppetegevus
 • Kestus 40 min (näidiskava kestvus)
 • Muudetud 19.03.2021

Kirjeldus

Tegevuse käigus arutlevad lapsed tunnete kurb ja rõõmus üle. Laps teab emotsioonidega seotud sõnu rõõmus ja kurb, ta oskab imiteerida erinevaid emotsioone, kui talle neid ette näidatakse. ta tunneb pildilt 2 emotsiooni: rõõm ja kurbus. Laps saab aru loo jutustaja tunnetest. Laps näitab nii enda näo kui ka kehaga tundeid rõõm ja kurbus. Laps valib laualt pildi, kus peal on kas rõõm või kurbus. Seejärel räägib teistele, millal võib inimene olla rõõmus või millal kurb. Kunstitegevuses on videos laste ees pilt inimese näost, kellel ei ole juukseid. Laps võib ka ise joonistada paberile inimese näo. Lapsed kannavad pintsliga enda poolt valitud värvi ümber näo. Seejärel võtab joogikõrre ja puhub värvi/värvid laiali. Puhuda võib tugevamalt või nõrgemalt. Puhumine on hea harjutus artikulatsiooniaparaadi osade (keel, huuled, pehme suulagi) toonuses hoidmiseks, mis on eelduseks, et lapsel areneb korrektne hääldus. Tegevuse kokkuvõttes arutlevad lapsed, miks nad valisid kurva või miks rõõmsa näo.

Õpieesmärgid

 • Laps teab 2 emotsioonidega sõna: rõõm, kurbus
 • Laps oskab immiteerida erinevaid emotsioone, kui talle neid ette näidatakse
 • Laps tunneb pildilt 2 emotsiooni: rõõm, kurbus
 • Laps oskab nimetada enda emotsiooni
 • Laps saab aru teise lapse emotsioonidest
 • Laps saab aru loos jutustaja tunnetest
 • Laps oskab tuua elulisi näiteid erinevate tunnete tekkimise situatsioonidest
 • Laps tunneb erinevaid värve ja nimetab need
 • Laps kuulab ja jätkab täiskasvanuga dialoogi, vahetab vesteldes muljeid oma kogemuse põhjal
 • Laps hoiab heas toonuses artikulatsiooniaparaadi osad (keel, huuled, pehme suulagi), mis on eelduseks, et lapsel areneb korrektne hääldus
 • Laps keskendub huvipakkuvale tegevusele

Videotunni / koolituse sisu

videotund

Värvi puhumine00:03:00

Koolitajad

DigiLa

0 (0 hinnangut)

199 Koolitust

Heleri Leppik

Õppejuht, õpetaja
0 (0 hinnangut)

8 Koolitust

0 (0 hinnangut)

3 Koolitust

Näidis tegevuskava

Vaata näidiskava

Vajalikud vahendid

 • valge paber (A4 akvarelli paber)

 • vesivärvid
 • veetops
 • pintsel
 • joogikõrred
 • viltpliiats

Sihtrühm

 • Lapsevanem
 • Õpetaja