0(0)

Valmistume kooliks osa 6

 • Vanusegrupp: 5-7-aastased

Kirjeldus

Sinu ees on kuues osa Digila virtuaalsest eelkoolist. Oleme oma eelkooli üles ehitanud samadel alustel nagu päris eelkoolid huvikoolide või koolide juures oma tööd planeerivad. Iga eelkooli programmi kuu koosneb neljast nädalast ja kaheksast 45-minutilisest tunnist. Õpetaja Margit on tunnid üles ehitanud nii, et üks tund koosneb 10-20minutilisest videojuhendist ja edasi saab laps iseseisvalt harjutada töölehtede täitmist. 1. ja 2. kuu on tinglikult algtase, 3. ja 4. kuu kesktase ning 5.-7. kuu edasijõudnutele. Päris viimane ehk 7. kuu koosneb peamiselt nutikamatele mõeldud lisaülesannetest. 

Lapsega võiks eelkooli töölehti lahendada 2 korda nädalas, endale sobival ajal ja lapsele sobivas tempos. Iga tunni juures on õpetaja sissejuhatav ja selgitav video ning väljaprinditavad töölehed, lisaks lõbusad lisaülesanded ja nuputamisharjutused nutikamatele.

Kuuenda kuu teemad: inimeseõpetuses räägime erinevatest ametitest, selgitame välja prügi sorteerimise olulisuse, arutamem laste lemmikraamatutest ja kujundame enda lippu eesti keeles õpime saatma ümbrikku, funktsionaalset lugemist ja murdesõnu. Matemaatikas lahendame nuputamisülesandeid, uurime tektsülesandeid ja nende lahendamist skeemi alusel. Loodusõpetuses aga uurime erinevaid Eesti paiku ja linnu, samuti Eestis paiknevaid linde. Muidugi ei puudu ka vahvad mängud ja liikumispausid 🙂  

Õppimine on lõbus!

Õpieesmärgid

 • Erinevad ametid
 • Kirja kirjutamine
 • Nuputamisülesanded
 • Narva linn
 • Erinevad linnud
 • Funktsionaalne lugemine
 • Tekstülesanded
 • Täishäälikuühendid
 • Eesti sümbolid
 • Mäluülesanded
 • Prügi sorteerimine
 • Haanja
 • Setomaa
 • Lipupäev
 • Murdesõnad

Videotunni / koolituse sisu

Valmistume kooliks osa 6

Nädal 21 videotund 100:15:34
Nädal 21 videotund 200:12:48
Nädal 22 videotund 100:11:56
Nädal 22 videotund 200:11:54
Nädal 23 videotund 100:13:26
Nädal 23 videotund 200:12:38
Nädal 24 videotund 100:12:22
Nädal 24 videotund 200:14:36
Kõik töölehed ja materjalid

Koolitaja

DigiLa

0 (0 hinnangut)

197 Koolitust

25 

Koolituse materjalid

 • 8 tundi
 • 100 töölehte
 • 19 lehte lisaülesandeid
 • 12 lisa videot/mängu

Vajalikud vahendid

 • Printimise võimalus
 • A4 paberit printimiseks (kahepoolselt umbes 60)
 • Värvipliiatsid
 • Harilik pliiats
 • Kustukumm
 • Käärid
 • Liim

Sihtrühm

 • Eelkooliealised lapsed