0(0)

Podcast: “Varajase märkamise olulisus”

  • Vanusegrupp: täiskasvanud

Kirjeldus

Sinu ees on Digila, Väikese Päikese ja Viimsi valla koostöös valmiva lapsevanema kooli podcastide ja loengute sarja 8. lugu. Igas osas keskendume ühele lapse arenguga seotud teemale ja vestleme oma ala spetsialistiga.

Laste vaimse tervise häireid esineb järjest rohkem nii terves Euroopas kui ka Eestis. Tervise Arengu Instituudi andmetel on psüühikahäiretega lapsi Eestis 20 000-40 000 ehk 10-20 % alaealistest eesti elanikest. Sama uuringu andmete järgi sai 2019. aastal tervelt 4683 last esmakordse psühhiaatrilise diagnoosi. Kuna probleem on tõsine ja süveneb iga aastaga, võib eeldada, et aastal 2022. on see number isegi veel kõrgem. 

Varajase märkamise tähtsusest on räägitud tegelikult juba kaua. Sellest hoolimata tuleb tihti ette olukordi, kus lasteaeda või suisa kooli satub laps, kelle kõne, suhtlemisoskus ja sotsiaalsed oskused on eakohasest arengust märgatavalt maha jäänud. Sageli on lapsevanem seejuures murest murtud, sest abivajadust ei ole talle varem piisavalt selgitatud või ei ole ta osanud ise oma lapse probleemile piisavalt tähelepanu pöörata. 

Viimases Lapsevanema Kooli podcastis räägib saatejuht Kristi Stahl lapse vaimse tervise häiretest ning nende varajase märkamise olulisusest lapsevanemaga Gerli Tuisk. Gerlil on 4,5 aastane laps, kes on hetkel saanud kõnehäire diagnoosi. Vestlus on väga kaasahaarav ning helge, mis sest et tegemist on olulise ning kohati keerulise teemaga. Aitäh, et kuulasite ja mõnusat suve!

 

Õpieesmärgid

  • Lapsevanemad
  • Õpetajad

Videotunni / koolituse sisu

Koolitaja

DigiLa

0 (0 hinnangut)

199 Koolitust

Tasuta

Sihtrühm

  • Lapsevanem
  • Õpetaja