0(0)

Päkapiku radadel

 • Vanusegrupp: 4-5-aastased
 • Valdkonnad Õppetegevus
 • Kestus 40 min (näidiskava kestvus)
 • Muudetud 24.01.2021

Kirjeldus

Õppe- ja kasvatustegevuses tegelesime lapse loovuse ergutamisega läbi erinevate tegevuste. Esmalt palusme tal mõelda sellele, milline näeb välja päkapikk tema enda fantaasiamaailmas. Mõnusa muusika saatel, pehmel matil lebades saab laps kujutleda päkapikku just sellisena, nagu tema soovib. Selline tegevus, kus lapsel on kindlustunne, et tema mõtted on õiged ja neid saab vabalt väljendada tagab talle vaba mõttelennu. Seejärel hakkame seda päkapikku voolima ning vestluse käigus kujuneb välja ka mõnus jõululugu, mis talletatakse multifilmina. Laps saab esmased oskused StikBot Studio rakenduse kasutamisest, esmase loo jutustamise oskuse ning koos töötamine teiste lastega.

Protsessi eesmärgiks on arendada laste digipädevusi, luues ise digitaalset sisu, koostöö oskuseid ja eneseväljenduse oskuseid.

Videost saad näha, kuidas ärgitame last loovalt mõtlema ja lugusid jutustama. Lisaks kogu multifilmi tegemise protsessi StikBot Studio rakendusega.

Õpieesmärgid

 • Digipädevused: Laps loob StikBot Studio rakendusega multifilmi
 • Kunst: Laps voolib erinevad tegelased oma multifilmi
 • Keel ja kõne: Laps jutustab erinevatest tegelastest, kes tema multifilmis osalevad ja sündmustest, mis seal toimuvad.

Videotunni / koolituse sisu

videotund

Päkapiku radadel00:04:42

Koolitajad

DigiLa

0 (0 hinnangut)

199 Koolitust

Marii Maamägi

Haridustehnoloogia valdkonna strateeg
0 (0 hinnangut)

38 Koolitust

Näidis tegevuskava

Vaata näidiskava

Vajalikud vahendid

 • Nutitelefon muusika mängimiseks
 • matt
 • tahvelarvuti
 • StikBot Studio rakendus
 • plastiliin

Sihtrühm

 • Lapsevanem
 • Õpetaja