0(0)

Lemmikpaigad Eestimaal

 • Vanusegrupp: 6-7-aastased
 • Valdkonnad Õppetegevus
 • Kestus 35 min (näidiskava kestvus)
 • Muudetud 24.01.2021

Kirjeldus

Õppe- ja kasvatustegevuses tegeletakse põnevate Eestimaa paikade külastamisega ning seda läbi laste endi kogemuste. Eesmärgiks on anda lastele kogemus, jagada oma mälestusi erinevatest Eesti kohtadest (miks just need kohad on meeles ja mida lahedat seal teha sai). Selle käigus arenevad eneseväljendusoskused ja jutustamisoskus, mis aitab tal jõuda selgema eneseväljenduseni. Lisaks annab võimaluse praktiseerida oma esinemisoskust teiste kuulajate ees. Lapsel areneb digipädevuste alla kuuluv oskus leida võtmesõnu kasutades otsingumootoriga vajalikke teabeallikaid, sirvida neid ja valida (filtreerida) õpetaja abiga leitu hulgast sobivaid digitaalseid materjale. See oskus aitab tal ka tulevikus ettetulevates sarnastes olukordades kiirelt infot leida. Qobo robot-teo programmeerimine aitab tal mõista põhjus-tagajärg-seos mõistet (ma soovin, et tigu liiguks punkti A, mis programmi pean talle selleks tekitama). Lisaväärtusena saavad lapsed teada Eesti kohtadest, mida nad ise ei ole külastanud, kuid tekitavad huvi.

Näidiskava pikkus on 35 minutit.

Videost saad vaadata, kuidas laps teeb kombineeritud tegevust Eesti kaardi, Qobo robot-teo ja programmeerimiskaartidega.

Õpieesmärgid

 • Mina ja keskkond: laps tutvustab Eestimaa põnevaid paiku oma kaaslastele
 • Matemaatika: laps orienteerub tasapinnal
 • Keel ja kõne: laps laiendab jutustades täiskasvanu suunamisel teksti (tuletab eelnevat ja järgnevat tegevust, sündmust).
 • Digipädevus: laps leiab võtmesõnu kasutades otsingumootoriga vajalikke teabeallikaid, sirvib neid ja valib (filtreerib) õpetaja abiga leitu hulgast sobivaid digitaalseid materjale.

Videotunni / koolituse sisu

Videotund

Lemmikpaigad Eestimaal00:5:49

Koolitajad

DigiLa

0 (0 hinnangut)

199 Koolitust

Marii Maamägi

Haridustehnoloogia valdkonna strateeg
0 (0 hinnangut)

38 Koolitust

Näidis tegevuskava

Vaata näidiskava

Vajalikud vahendid

 • Eesti kaart
 • Qobo robot-tigu ja programmeerimiskaardid
 • sülearvuti/tahvelarvuti
 • A4 paber
 • pliiats
 • Google otsingumootor

Sihtrühm

 • Lapsevanemad, õpetajad