0(0)

Animatsiooni tegemine Scratch Jr-ga

 • Vanusegrupp: 4-7-aastased
 • Valdkonnad Õppetegevus
 • Kestus 30 min (näidiskava kestvus)
 • Muudetud 11.04.2022

Kirjeldus

Scratch Jr rakendusega tutvumine ning esimese lihtsa ja lühikese animatsiooni loomine. Tunni käigus käiakse samm-sammuliselt läbi rakenduse osad. Tutvutakse objektide ja taustapildi lisamisega, programmeerimisplokkidega ning objektidele koodirea loomisega. Samm-sammuliselt videoga kaasa tegutsedes valmib esimene lihtne ja lühike animatsioon.

Õpieesmärgid

 • areneb lapse põhjus-tagajärg-seos mõtlemine
 • laps tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest
 • loob lihtsa animatsiooni
 • joonistab digiseadmes ja/või digiseadmega (nt joonistav robot, 3D pliiats) pilte
 • salvestab audiot
 • täidab samm-sammulist tegevusjuhist

Videotunni / koolituse sisu

videotund

Animatsiooni tegemine Scratch Jr-ga00:11:30

Koolitaja

DigiLa

0 (0 hinnangut)

199 Koolitust

Näidis tegevuskava

Vaata näidiskava

Vajalikud vahendid

Sihtrühm

 • Lapsevanem
 • Õpetaja