0(0)

Animatsioon “Lastele ajust- aju käemudel”

 • Vanusegrupp: 4-7-aastased, täiskasvanud

Kirjeldus

Videos õpetatakse lastele lihtsas ja arusaadavas keeles aju erinevate osade nimetusi ja ülesandeid. Aju käe mudel on lõbus viis näitlikustamaks aju ülesehitust kasutades selleks omaenda kätt ja kujutlusvõimet. Videot saab kasutada nii kodus, lasteaias kui koolis – eraldiseisvalt või teiste õppeainete ja teemadega lõimides. Samuti pakub video väärtuslikku lisamaterjali emotsioonidest ja tunnete juhtimisest rääkimisele.

Tegevuse käik: Täiskasvanu vaatab koos lastega animatsiooni ning juhib arutelu, mis toimub pärast vaatamist. Tegevuse kestus võib olla 15-30 minutit, sõltudes lapse vanusest. Samuti võib ka vaatamise käigus animatsiooni peatada ning arutada lastega videos räägitud teemade üle või korrata aju erinevate osade nimetusi. Küsimused, mida küsib täiskasvanu, panevad lapsi mõtlema, analüüsima ning jätma meelde animatsioonist saadud infot. Samuti aitab video ja sellele järgnev arutlus seostada saadud infot enda teadmiste ja kogemustega. Täiskasvanu lähtub arutelus laste vanusest ning arengust, küsib eakohaseid ning arusaadavaid küsimusi. Täiskasvanu innustab lapsi küsima küsimusi selle kohta, millest nad aru ei saanud. Vaata kindlasti ka õpetaja koostatud näidiskava teema arendamiseks!

Õpieesmärgid

 • Laps teab, mis on aju ning kus see inimese kehas asub
 • Laps teab mida aju teeb, mis on selle funktsioonid
 • Laps saab aru, kust tulevad tunded
 • Laps teab mõisteid "looma aju", "tunnete aju", "mõtlev aju" ning suudab neid lahti seletada
 • Laps suudab oma käe pealt näidata aju käe mudelit
 • Laps oskab seostada videost saadud infot enda olemasolevate teadmistega
 • Laps oskab seostada videost saadud infot enda kogemusega
 • Laps suudab keskenduda ja analüüsib vastavalt oma arengutasemele kuuldud ja nähtud infot

Videotunni / koolituse sisu

videotund

Animatsioon00:04:42

Tööleht

Koolitajad

DigiLa

0 (0 hinnangut)

199 Koolitust

Olga Luptova

Laste psühholoog-nõustaja, koolitaja
0 (0 hinnangut)

28 Koolitust

Marii Maamägi

Haridustehnoloogia valdkonna strateeg
0 (0 hinnangut)

38 Koolitust

Heleri Leppik

Õppejuht, õpetaja
0 (0 hinnangut)

8 Koolitust

Koolituse materjalid

 • Video
 • Tööleht

Näidis tegevuskava

Vaata näidiskava

Vajalikud vahendid

 • Nutiseade (arvuti, tahvelarvuti, telefon vms)
 • ühendus internetiga
 • tööleht

Sihtrühm

 • Lapsevanem
 • Õpetaja