0(0)

Valmistume kooliks osa 3

 • Уровень курса: 5-7 years
 • Категории Valmistume kooliks
 • Последнее обновление 26.01.2024

Описание

Sinu ees on kolmas osa Digila virtuaalsest eelkoolist. Oleme oma eelkooli üles ehitanud samadel alustel nagu päris eelkoolid huvikoolide või koolide juures oma tööd planeerivad. Iga eelkooli programmi kuu koosneb neljast nädalast ja kaheksast 45-minutilisest tunnist. Tunnid oleme üles ehitanud nii, et üks tund koosneb 10-20minutilisest videojuhendist ja edasi saab laps iseseisvalt harjutada töölehtede täitmist.

 1. ja 2. kuu on tinglikult algtase, 3. ja 4. kuu kesktase ning 5.-7. kuu edasijõudnutele. Päris viimane ehk 7. kuu koosneb peamiselt nutikamatele mõeldud lisaülesannetest. 

Lapsega võiks eelkooli töölehti lahendada 2 korda nädalas, endale sobival ajal ja lapsele sobivas tempos. Iga tunni juures on õpetaja Margiti sissejuhatav ja selgitav video ning väljaprinditavad töölehed, lisaks lõbusad lisaülesanded ja nuputamisharjutused nutikamatele.

Kolmanda kuu teemad: inimeseõpetuses räägime sportimisest ja paljust muust põnevast, eesti keeles räägime hääliku pikkustest ja hakkame õppima sulghäälikuid, teeme etteütluseid ja piltjutukesi. Matemaatikas alustame numbriga 15, võrdleme loendame arve, õpime ringi, lahendame loogikaülesandeid ja harjutame kella tundmist. Loodusõpetuses aga räägime talvekuudest: mida loomad talvel teevad, millised on ilma tunnused ja kordame aastaaegu, samuti õpime vikerkaarevärve, loomade jälgi ning väga palju muud põnevat.

 

Õppimine on lõbus!

Что я буду изучать?

 • Kaashäälikud ja nende kirjutamine
 • Häälikupikkuse tutvustamine
 • Jutustamine
 • Arvud 15-20
 • Võrdlemine ja loendamine
 • Ringi joonestamine
 • Metsloomad
 • Põhivärvid
 • Loogikaülesanded
 • Erinevad kunstnikud
 • Kellade ehitus
 • Vedel ja tahke
 • Sulghäälikud ja nende kirjutamine
 • Vee vajalikkus

Темы для этого курса

Valmistume kooliks osa 3

Nädal 9 videotund 100:12:29
Nädal 9 videotund 200:14:19
Nädal 10 videotund 100:16:17
Nädal 10 videotund 200:14:28
Nädal 11 videotund 100:17:34
Nädal 11 videotund 200:17:34
Nädal 12 videotund 100:18:27
Nädal 12 videotund 200:22:05
Kõik töölehed ja materjalid

О преподавателе

DigiLa

0 (0 ratings)

199 Courses

25 

Материал включает в себя

 • 8 tundi
 • 108 töölehte
 • 20 lehte lisaülesandeid
 • 25 lisa videot/mängu
 • 6 pilti ja fotot

Требования

 • Printimise võimalus
 • A4 paberit printimiseks (kahepoolselt umbes 59)
 • Värvipliiatsid
 • Harilik pliiats
 • Kustukumm
 • Käärid
 • Liim

Целевая аудитория

 • Eelkooliealised lapsed