0(0)

Valmistume kooliks osa 4

 • Course level: 5-7 years

Description

Sinu ees on neljas osa Digila virtuaalsest eelkoolist. Oleme oma eelkooli üles ehitanud samadel alustel nagu päris eelkoolid huvikoolide või koolide juures oma tööd planeerivad. Iga eelkooli programmi kuu koosneb neljast nädalast ja kaheksast 45-minutilisest tunnist. Tunnid oleme üles ehitanud nii, et üks tund koosneb 10-20minutilisest videojuhendist ja edasi saab laps iseseisvalt harjutada töölehtede täitmist.

1. ja 2. kuu on tinglikult algtase, 3. ja 4. kuu kesktase ning 5.-7. kuu edasijõudnutele. Päris viimane ehk 7. kuu koosneb peamiselt nutikamatele mõeldud lisaülesannetest.

Lapsega võiks eelkooli töölehti lahendada 2 korda nädalas, endale sobival ajal ja lapsele sobivas tempos. Iga tunni juures on õpetaja Margiti sissejuhatav ja selgitav video ning väljaprinditavad töölehed, lisaks lõbusad lisaülesanded ja nuputamisharjutused nutikamatele.

Neljanda kuu teemad: inimeseõpetuses räägime jõuludest ja advendiajast, eesti keeles tutvume häälikutega f, z, ž ja q ning lahendame juba natuke keerulisemaid etteütlusi. Matemaatikas õpime arve 30-100, võrdleme loendame arve, lahendame loogikaülesandeid ja õpime sümmeetriat. Loodusõpetuses aga räägime näiteks sellest, miks puud talvel raagu lähevad ning õpime kehaosi.

Õppimine on lõbus!

What Will I Learn?

 • Advendiaeg
 • Luuletuste õppimine
 • Loogika
 • Heategevuse olulisus
 • Suu ja nina koostöö
 • Inimese viis meelt
 • Talve loodus
 • Piltlugude lugemine
 • Võõrsõnadega tutvumine
 • Põhiilmakaared

Topics for this course

Valmistume kooliks osa 4

Nädal 13 videotund 100:18:44
Nädal 13 videotund 200:13:15
Nädal 14 videotund 100:11:20
Nädal 14 videotund 200:9:39
Nädal 15 videotund 100:12:57
Nädal 15 videotund 200:11:13
Nädal 16 videotund 100:8:35
Nädal 16 videotund 200:11:41
Kõik töölehed ja materjalid

About the instructor

DigiLa

0 (0 ratings)

199 Courses

25 

Material Includes

 • 8 tundi
 • 105 töölehte
 • 21 lehte lisaülesandeid
 • 12 lisa videot/mängu

Requirements

 • Printimise võimalus
 • A4 paberit printimiseks (kahepoolselt umbes 59)
 • Värvipliiatsid
 • Harilik pliiats
 • Kustukumm
 • Käärid
 • Liim

Target Audience

 • Eelkooliealised lapsed