0(0)

Valmistume kooliks osa 2

 • Course level: 5-7 years

Description

Sinu ees on teine osa Digila virtuaalsest eelkoolist. Oleme oma eelkooli üles ehitanud samadel alustel nagu päris eelkoolid huvikoolide või koolide juures oma tööd planeerivad. Iga eelkooli programmi kuu koosneb neljast nädalast ja kaheksast 45-minutilisest tunnist. Tunnid oleme üles ehitanud nii, et üks tund koosneb 10-20minutilisest videojuhendist ja edasi saab laps iseseisvalt harjutada töölehtede täitmist.

Lapsega võiks eelkooli töölehti lahendada 2 korda nädalas, endale sobival ajal ja lapsele sobivas tempos. Iga tunni juures on õpetaja Margit Rüsse sissejuhatav ja selgitav video ning väljaprinditavad töölehed, lisaks lõbusad lisaülesanded ja nuputamisharjutused nutikamatele.

Teise kuu teemad: inimeseõpetuses räägime viisakusest, isiksuseomadustest ja sõprusest, vana aja tööriistadest ja Mardipäevast, eesti keeles harjutame kaashäälikuid ja lahendame ristsõnu, matemaatikas tegeleme arvutamisega 20 piires, õpime tundma hulkasid ja lahendame lihtsamaid sudokusid, loodusõpetuses aga selgitame välja ilma tunnused, õpime eksootilisi vilju ning koduloomi ja -linde. 

Õppimine on lõbus!

What Will I Learn?

 • Kaashäälikud ja nende kirjutamine
 • Inimeste sarnasused ja erinevused
 • Sõprus ja tunded
 • Numbrid 9-16
 • Hulgad ja sudoku
 • Sirgjoon ja kõverjoon
 • Nädalapäevad
 • Mardipäev
 • Liitmine ja lahutamine 20 piires
 • Raskem ja kergem
 • Erinevad mustrid
 • Ilma tunnused
 • Looduse vaatlemine
 • Ohutu liiklemise põhitõed
 • Kodulinnud ja -loomad
 • Puu- ja juurviljad
 • Vana aja tööriistad ja kombed

Topics for this course

Valmistume kooliks osa 2

Nädal 5 videotund 100:22:16
Nädal 5 videotund 200:19:52
Nädal 6 videotund 100:24:36
Nädal 6 videotund 200:21:03
Nädal 7 videotund 100:19:18
Nädal 7 videotund 200:22:55
Nädal 8 videotund 100:21:36
Nädal 8 videotund 200:15:19
Kõik töölehed ja materjalid

About the instructor

DigiLa

0 (0 ratings)

199 Courses

25 

Material Includes

 • 8 tundi
 • 117 töölehte
 • 15 töölehte lisaülesandeid
 • 31 lisa videot/mängu
 • 37 pilti ja fotot

Requirements

 • Printimise võimalus
 • A4 paberit printimiseks (kahepoolselt umbes 59)
 • Värvipliiatsid
 • Harilik pliiats
 • Kustukumm
 • Käärid
 • Liim

Target Audience

 • Eelkooliealised lapsed