Vaimne tervis on sama oluline kui füüsiline

10. oktoobril on ülemaailmne vaimse tervise päev. See on rahvusvaheline vaimse tervise hariduse, teadlikkuse ja sotsiaalse häbimärgistamise eest võitlemise päev. Esimest korda tähistati päeva 1992. aastal ülemaailmse vaimse tervise organisatsiooni World Federation for Mental Health initsiatiivil, mille liikmed asuvad enam kui 150 riigis.

Vaimne tervis on sama tähtis kui füüsiline tervis

Kui inimesel valutab pea, jalg või kõht, siis ta tavaliselt teab, et abi saab arsti käest. Kui inimest vaevab psühholoogiline mure, ebameeldivad tunded või mõtted, millega ta hakkama ei saa, madal enesehinnang, depressioon, keskendumisraskused, siis otsustatakse tihti sellega mitte tegeleda – ehk läheb ise üle. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel ei pöördu lausa 50% inimestest oma vaimse tervise muredega õigeaegselt spetsialisti poole. Sellel on omad põhjused: vaimse tervise olemust ja tähtsust ei teadvustata, hirm hukkamõistu ees, psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi kättesaadavus eri piirkondades on madal, hirm ravi või teraapia ees, stereotüübid või valed arusaamad vaimse tervise probleemidest. Seepärast on väga oluline rääkida vaimse tervise olemusest, tõsta psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi väärtust, normaliseerida suhtumist inimestesse, kellel on vaimse tervise mured. Peame ühiskonnana kõik panustama vaimse tervise väärtustamisesse ja normaliseerima abi otsimise.

Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks.

Vaimne tervis tähendab seega palju enamat kui psüühikahäire või psüühilise puude puudumine – see on inimese tervise oluline ja lahutamatu osa ning tema kogukonna heaolu ja tõhusa toimimise alus. Vaimne heaolu ja tervis hõlmab endas kõike seda, kuidas me mõtleme, tunneme ja oma eluga toime tuleme. Vaimselt tervel inimesel on olemas oskus kohaneda erinevate muudatustega ning leida parim igast situatsioonist, kuhu ta on sattunud. See on oskus elada tasakaalustatud ja täisväärtuslikku elu, vaatamata ettejuhtuvatele probleemidele.

Hoolitse enda tervise eest

Samamoodi nagu oma füüsilise tervise eest tuleb hoolt kanda, tuleb hoolitseda ka oma vaimse tervise eest. Kuidas seda siis teha?

  • Mõista ennast ja oma tundeid: millised olukorrad tekitavad minus stressi, millal ma olen ärev, kuidas mulle meeldib ennast maandada?
  • Aktsepteeri ennast ja enda tundeid alati: räägi enda tunnetest ja mõtetest, ära suru neid alla.
  • Täida teadlikult “oma tassi”: iga inimese jaoks võiks olla tema ise see kõige väärtuslikum ja armastatum inimene oma elus. Võta iga päev aega iseendale: tee sporti, käi jalutamas, põleta küünlaid, loe raamatut, käi vannis – mis iganes Sulle teha meeldib, et oma pingeid maandada. Puhka ja lõõgastu.
  • Hoolitse enda füüsilise tervise eest: meie füüsiline ja vaimne tervis on tihedalt seotud. Seepärast aitavad tervislik toitumine, aktiivne liikumine ja hea uni ka vaimselt paremini hakkama saada.
  • Otsi endale sobilikke toimetulekustrateegiaid: selleks, et hoida enda vaimset tervist on meil vaja erinevate oskuste paketti: enesekehtestamisoskused, suhtlemisoskused, tunnetega toimetuleku oskused jms. Leia ohutuid ja toimivaid viise, mis sobivad just Sulle erinevate olukordade lahendamiseks.
  • Leia igas olukorras ja päevas midagi positiivset: nii nagu igas inimeses on positiivseid omadusi, mis teevad teda eriliseks ja väärtuslikuks, võib ka igas olukorras leida õpetliku momendi. See ei tähenda, et lülita välja analüütiline mõtlemine ja sea ette roosad prillid, vaid analüüsi ka negatiivseid olukordi nii, et õpiksid neist ja oskaksid väärtustada elu kogu selle mitmekesisuses.
  • Hoolitse teiste eest ning ole tänulik: uurimused näitavad, et tänulikkus aitab hoida meie vaimset tervist. Kui oskame leida põhjuseid, mille eest olla tänulikud, siis oskame me ka paremini elus ettetulevate raskustega toime tulla. Pea tänulikkuse päevikut ja kirjuta iga päev/nädal üles 3 asja, mille eest oled eriliselt tänulik.
  • Hari ennast vaimse tervise teemadel: loe raamatuid, osale koolitustel, kuula podcaste. Praegusel ajal on infot väga palju. Kasuta info saamiseks usaldusväärseid allikaid ja vajadusel küsi nõu.
  • Küsi abi: ära häbene küsida abi. Kui tunned, et Sa ei saa ise enda vaimse tervise muredega hakkama, pöördu julgelt spetsialisti poole. See on märk Sinu teadlikkusest ja enda eest hoolitsemisest!

Hoolitse enda ja enda lähedaste vaimse tervise eest!

Head vaimse tervise päeva soovides

Olga Luptova
Väike Päike