Väikese Päikese psühholoog Olga Luptova kasutab oma töös lastega väga palju just liivateraapiat, anname sellest põgusa ülevaate. Liivateraapia (ing k sand tray therapy) on väga tõhus ja lapsele sobiv teraapia viis. Teraapia käigus luuakse lapsega usalduslik ja hinnanguvaba suhe. Last võetakse vastu sellisena nagu ta on ning lubatakse olla tema ise, oma mõtete ja tunnetega. Kontakt ja suhe lapsega teraapiaruumis on eduka psühholoogilise sekkumise aluseks. Liivateraapia käigus loob laps liivas enda “maailma”, kasutades selleks liiva ja minifiguure ning mõnikord ka vett. Lapsel on vaba voli ehitada täpselt liivalossimaailm – lõhkuda või luua – täpselt nii nagu tema hing ihkab. Psühholoog aitab lapsel aru saada tema sees toimuvast ning lapsega koos proovitakse leida vastuseid vajalikele küsimustele.

Liivas võib mängida, ehitada ja lõhkuda, rääkida või vaikida. Liiv on looduslik aine ning sellega tegutsemine aitab lapsel rahuneda ja lõdvestuda. Enda maailma ehitamine aitab lapsel leida kontakti iseendaga ning väljendada ennast läbi mängu. Liivateraapiat kasutatakse koos teiste meetoditega lähtudes igast lapsest individuaalselt.

Liivateraapia ei ole tavaline mängimine liivas. On teaduslikult tõestatud, et see arendab aju tööd:

  • Liivateraapias kasutatakse kõiki meeli, mis soodustab aju integreerumist ja neuronite moodustamist. Rohkem neuroneid = parem ajufunktsioon = kõrgema taseme oskused, näiteks empaatia areng.
  • Liivateraapia võimaldab aju vasakut ja paremat poolt paremini ühendada, mis aitab jällegi parema integreeritud aju väljaarendamisel.
  • Liivas mängimise kaudu arendatakse lapse mälu, taju, mõtlemist, emotsioonidest aru saamist jpm.

Liivateraapia koosneb enamasti 10 seansist, kuid kõik sõltub kliendist. Ühe seansi pikkus on 45 minutit. Lisainfo leiate siit: psühholoog.

Olete oodatud!

Kristi Stahl
DigiLa