Olga Luptova

Olga Luptova

Laste psühholoog-nõustaja, koolitaja

Tutvustus

Varasemalt olen töötanud koolis ja nõustamiskeskuses ning alates 2019. aastast töötan Väike Päike Lasteklubis. Samuti töötan palju aastaid Tallinna Ülikoolis teaduri ja koolitajana. Mulle meeldib minu töö! Olen uhke, et tegelen sellega.

Haridus ja täiendkoolitused

Magistrikraad psühholoogias (Tallinna Ülikool/2013) Olen läbinud palju laste- , arengu- ja perepsühholoogia teemalisi täiendkoolitusi: motiveeriv intervjueerimine, liivateraapia, lapse enesejuhtimise oskused, J.Strebeleva metoodika kasutamine jms. Alates aastat 2019 õpin mänguteraapiat Annely Sootsi Tervisekoolis.

Miks mulle meeldib lastega töötada?

See töö on mitmekülgne ja huvitav. Ma toetan lapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid. Tegelen lastega nii individuaalselt kui ka rühmas. Samuti viin läbi koolitusi lapsevanemate ja õpetajate jaoks, töötan välja materjale ja programme, kirjutan artikleid ja blogipostitusi, viin läbi uurimusi ja kirjutan nende tulemustest. Mulle meeldib lastega töötada mitmel põhjusel. Esiteks, lapsed on siirad, avatud ja uudishimulikud ning nendelt ma õpin väga palju. Teiseks, ma näen just lastes meie tulevikku ning mulle meeldib see mõte, et töötades lastega ma panustan meie tulevikku. Ning kolmandaks, ma näen ennast lastega sarnasena: mulle meeldib mängida, uusi asju uurida, ning küsimusi esitada.

Kui kaua olen juba lastega töötanud?

Töötan laste, vanemate ja õpetajatega aastast 2013.

täiskasvanud
täiskasvanud
täiskasvanud
täiskasvanud
täiskasvanud
täiskasvanud
täiskasvanud
täiskasvanud
täiskasvanud
täiskasvanud
11 min 36 s
AutoridDigiLa, Olga Luptova
5-7-aastased
täiskasvanud
4-7-aastased, täiskasvanud