Kristi Stahl

Kristi Stahl

DigiLa projektijuht
Haridus ja täiendkoolitused

Bakalaureusekraadi omandasin Tallinna Ülikoolist aastal 2011, erialaks Prantsuse keel ja kultuur. Magistrikraadi aga TalTechist aastal 2018 Personalijuhtimises. Olen end pidevalt täiendanud nii turunduse kui psühholoogia-alastel koolitustel ning osalenud erinevates rahvusvahelistes projektides ja koolitustel.

Miks mulle meeldib lastega töötada?

Arendades lastes olulisi oskusi ja toetades lapsevanemaid, tegutseme otseselt parema tuleviku loomisega. See mõte annab motivatsiooni ka kõige raskematel hetkedel lahendusi otsida ja oma eesmärkide poole püüelda.

Kui kaua olen juba lastega töötanud?

Olen olnud seotud laste ja noortega alates 2010. aastast, mil alustasin tööd prantsuse keele õpetaja ja koduõpetajana. Hiljem töötasin noortega Rajaleidja nõustamiskeskuses ja viimased paar aastat Lasteklubis Väike Päike. Minu töö ei vii mind küll hetkel lastega otseselt kokku, kuid on alati olnud seotud nii laste kui lapsevanemate igakülgse abistamise ja toetamisega.