ALPA Kids emotsioonide mängud

ALPA emotsioonide mängude lõimimine õppetegevusse

Alpa rakenduses on palju vahvaid hariva sisuga eesti keelseid mänge. Mängude lõimimine õppetegevustesse rikastab õppetegevusi ning pakub tavapärasele tegevusele vaheldust. Samuti aitab ekraaniväline tegevus kinnistada digimängus õpitut.

Videos käsitletakse ALPA emotsioonide teemalisi mänge ning nende lõimimist lasteaia õppetegevusse. Väikesel Päikesel on "Saa tunnetega sõbraks" programm, kust leiab palju põnevaid tegevusi emotsioonide teemal. Emotsioonide programmiga saab tutvuda https://digila.eu/courses/saa-tunnetega-sobraks-opetajale/ 

Koostööpartner: ALPA Kids