0(0)

Tegevusidee: tunnete jooned läbi muusika

  • Vanusegrupp: 3-6-aastased

Kirjeldus

Esimese tegevusena vaadatakse lastega pilte kolmest erinevast emotsioonist – rõõm, kurbus ja viha. Õpetaja arutleb lastega, millistes olukordades on nad vastavaid emotsioone tundnud. Arutatakse ka selle üle, kuidas mõjutab muusika meie tundeid. Ühine vestlusring tunnete teemal arendab lastes teadmisi emotsioonidest, kuulamisoskust ja teistega arvestamist.

Seejärel kuulavad lapsed nelja erinevat muusikapala ja väljendavad tekkinud tunnet läbi tundejoone, mille joonistavad töölehel olevasse lahtrisse. Tundejoone kõrvale joonistab laps näoilme tekkinud meeleolust. Muusikapalad on valitud mitmekülgselt, et lapses tekiksid laule kuulates erinevad emotsioonid. Laps õpib läbi muusikalise tegevuse end analüüsima ja oma emotsioone väljendama. Areneb tähelepanu, kuulamis- ja tunnete äratundmisoskus ning motoorika.

Peale tegevust saavad lapsed võrrelda teineteise jooni ning arutada nende üle koos õpetajaga.

Õpieesmärgid

  • Laps väljendab sirgete-, sakiliste- ja kaarjate joontega emotsiooni ja meeleolu.
  • Laps õpib läbi muusika ennast analüüsima ja oma emotsioone väljendama.
  • Tähelepanu

Videotunni / koolituse sisu

videotund

Tunnete jooned läbi muusika00:09:35

Koolitajad

DigiLa

0 (0 hinnangut)

199 Koolitust

0 (0 hinnangut)

2 Koolitust

Koolituse materjalid

  • Tööleht
  • Värvipliiatsid
  • Muusika

Näidis tegevuskava

Vaata näidiskava

Sihtrühm

  • Lapsevanem
  • Õpetaja