0(0)

Sügisene park

 • Vanusegrupp: 3-4-aastased
 • Valdkonnad Õppetegevus
 • Kestus 20 min (näidiskava kestvus)
 • Muudetud 24.01.2021

Kirjeldus

Õppe- ja kasvatustegevuse kestus on 15-20 minutit. Selle jooksul keskendume Eestis leiduvate puude ja nende lehtede (okste, käbide, tõrude jne) õppimisele. Samuti räägime sügisest ja sellele aastaajale iseloomulikest tunnustest. Laps oskab nimetada sügisvärve leitud lehtede järgi. Pargis jalutades arutleme lastega ka selle üle, kuidas looduses käituda ja loodust hoida. Laps suhtub ümbritsevasse loodusesse hoolivalt ja märkab enda mõju loodusele (ei murra oksi ega lehti). Laps suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda, kuulab vestluskaaslase juhiseid ja oskab vastata küsimustele.

Õpieesmärgid

 • Laps oskab osutamise korral nimetada puid ja puulehti
 • Laps teab sügise tunnuseid
 • Laps teab Eestis enim levinumaid puuliike ja oskab neid nimetada
 • Laps teab, kuidas loodudes käituda
 • Laps tunneb rõõmu õues olemisest

Videotunni / koolituse sisu

Videotund

Sügisene park00:5:59

Koolitaja

DigiLa

0 (0 hinnangut)

199 Koolitust

Näidis tegevuskava

Vaata näidiskava

Vajalikud vahendid

 • Prinditud pildid erinevate puude lehtedest/oksast

Sihtrühm

 • Lapsevanem
 • Õpetaja