0(0)

Programm: saa tunnetega sõbraks [õpetajale]

 • Vanusegrupp: 3-7-aastased

Kirjeldus

Ainulaadne pakett “Saa tunnetega sõbraks” on koostatud lähtudes teoreetilisest raamistikust ja varasematest uurimustest, mis on läbiviidud emotsioonide juhtimise valdkonnas. See on täiskomplekt materjale, mis aitab aru saada tunnete juhtimisest laiemalt, milleks seda vaja on ning kuidas selle arengut lastel toetada. Paketi koostasid Väikese Päikese spetsialistid: psühholoog Olga Luptova ja haridustehnoloog Marii Maamägi.

Kogu paketi sisu on kättesaadav siinsamas!

Paketti kuuluvad:

 1. Videoloengud enesejuhtimisest ja nende arendamisest;
 2. Programmi “Saa tunnetega sõbraks” teoreetilise tausta kirjeldus;
 3. Tunnete juhtimise küsimustik, mis aitab kaardistada lapse tunnete juhtimise oskuste taset;
 4. Programmi “Saa tunnetega sõbraks” kasutusjuhend;
 5. Programmi “Saa tunnetega sõbraks” tegevuste kirjeldused koos täpsete juhendite, vajalike vahendite ja arendatavate oskuste kirjeldustega;
 6. Originaalsed töölehed ja lingid, mida on tarvis tegevuste läbiviimiseks

Programm “Saa tunnetega sõbraks” koosneb tegevustest, mis toetavad, arendavad ja avardavad laste teadmisi tunnetest ja oskustest tundeid reguleerida, neist aru saada ja neid juhtida. Programmi tegevused jagunevad neljaks temaatiliseks plokiks:

 1. Nii lai tunnete maailm: selle ploki tegevuste eesmärgiks on laiendada laste teadmisi tunnetest ja nende tekkimisest ning arendada laste oskust enda ja teiste emotsioone mõista.
 2. Tunded on meie elu osa: selle ploki tegevused on suunatud laste emotsionaalsete situatsioonide mõistmise arendamisele.
 3. Mida enda tunnetega teha?: selle ploki tegevused on suunatud laste tunnete juhtimise arendamisele. Kajastatakse erinevaid tunnete juhtimiseks kasutatavaid strateegiaid.
 4. Super reguleerijad: antud tegevuste plokk on mõeldud selleks, et arendada laste impulsside kontrolli ja pidurdusprotsesse. Need tegevused õpetavad lastele, kuidas analüüsida enda reaktsioone ja kontrollida neid. Samuti kuidas planeerida ja muuta oma tegevusi, lähtudes juhendist ja olukorrast.

Õpieesmärgid

 • Laiendada laste teadmisi tunnetest ja nende tekkimisest ning arendada laste oskust emotsioone mõista.
 • Lapsel areneb emotsionaalsete situatsioonide mõistmine.
 • Lapsel areneb tunnete juhtimise oskus.
 • Laps analüüsib enda reaktsioone, kontrollib neid, planeerib ja muudab oma tegevusi lähtudes juhendist ja olukorrast.

Videotunni / koolituse sisu

Kuidas paketti “Saa tunnetega sõbraks” kasutada

Tere tulemast paketti

Videloengud

Saa tunnetega sõbraks

Animatsioon ajust

Koolitajad

Olga Luptova

Laste psühholoog-nõustaja, koolitaja
0 (0 hinnangut)

28 Koolitust

Marii Maamägi

Haridustehnoloogia valdkonna strateeg
0 (0 hinnangut)

38 Koolitust

35 
Maksimaalne osalejate arv: 1000000
Vabu kohti: 999992

Sihtrühm

 • Lapsed vanuses 3-7