0(0)

Põnevad väljakaevamised

 • Vanusegrupp: 6-7-aastased
 • Valdkonnad Õppetegevus
 • Kestus 35 min (näidiskava kestvus)
 • Muudetud 24.01.2021

Kirjeldus

Õppe- ja kasvatustegevuses tegeletakse väga põneva arheoloogi ameti uurimisega. Eesmärgiks on anda lastele teavet, kes on arheoloog, millised on tema tööülesanded, miks see amet on oluline. Tegevuse käigus arenevad lapsel digipädevused, kuna lapsel on vaja leida infot leidude kohta ning ta rakendab oma loovust igapäevases õpisituatsioonis. Samas areneb lapsel ka oskus järgida tööks etteantud juhendit roboti ehitamisel. Lisaks arutelus osalemisele, mis arendab lapse jutustamis- ja kuulamisoskust, on lapsel on võimalus ise katsetada ka arheoloogi töö praktilisi oskuseid. Liiva seest pintseldatakse välja erinevaid leide, et neid ettevaatlikult ja hoolikalt uurida. See arendab lapses kannatlikkust ehk ühte olulist osa eneseregulatsioonist. Lisaks on lapsel võimalus juhendi järgi ehitada robot, mis hakkab aarde leidmisel tegema häält. Juhendi järgi ehitamine arendab täpsust ja teavet selle kohta, kui mingi oluline asi jääb tähelepanuta. Sel juhul robot lihtsalt ei hakka tööle. Kui laps on juba kogenud robotite kokkupanemises, siis on tal ka võimalus loovalt läheneda ning teha toimiv robot oma fantaasiast lähtudes. See omakorda arendab probleemilahendamise oskust.

Näidiskava pikkus on 30-35 minutit.

Videost saab vaadata, kuidas viidi lapsega läbi arheoloogi tööd puudutavad praktilised  tegevused.

Õpieesmärgid

 • Mina ja keskkond: laps tutvub arheoloogi ametiga; laps saab teada erinevatest põnevatest paikadest üle Eesti
 • Digipädevus: laps leiab lisateavet; laps rakendab loovust igapäevastes õpisituatsioonides
 • Sotsiaalsed oskused: laps järgib tööks etteantud juhist (roboti ehtamine)

Videotunni / koolituse sisu

Videotund

Põnevad väljakaevamised00:7:22

Koolitajad

DigiLa

0 (0 hinnangut)

199 Koolitust

Marii Maamägi

Haridustehnoloogia valdkonna strateeg
0 (0 hinnangut)

38 Koolitust

Näidis tegevuskava

Vaata näidiskava

Vajalikud vahendid

 • Kineetiline liiv
 • pintsel
 • taldrikukillud
 • mõne teise riigi raha
 • Lego Wedo 2.0 klotsid ja rakendus tahvelarvutis
 • tahvelarvuti
 • nutitelefon
 • Eesti kaart
 • Google Lens rakendus
 • A3 paber
 • pliiats
 • käärid
 • liim
 • vanad ajakirjad

Sihtrühm

 • Lapsevanem
 • Õpetaja