0(0)

Mäng kõlapulkadega

 • Vanusegrupp: 3-4-aastased
 • Valdkonnad Õppetegevus
 • Kestus 15 min (näidiskava kestvus)
 • Muudetud 21.06.2021

Kirjeldus

Mängurütm pakub lapsele rõõmu juba enne seda, kui laps ennast ise sõnadega väljendama hakkab.

Rütmitunde aluseks on motoorsus. Rütmitaju ei kujuta kunagi endast ainult kuuldeprotsesssi, vaid on alati kuulde – liikumisprotsess.

Kuulamisoskuse arendamine toimub läbi erinavate kõlamuljete ning liikumisprotsessi kaasa tegemisel.

Pillide kätteandmisel tuleb arvestada lapse käe suutlikust eset hoida.

Valitud muusikapalad arendavad ka lapse tämbrilist kuulamisoskust, kuna pakuvad erinavaid kõlamuljeid.

Õpieesmärgid

 • Kuulamisoskuse arendamine
 • Rütmitaju arendamine
 • Pillimänguoskuse arendamine
 • Tämbrilise kuulmise arendamine

Videotunni / koolituse sisu

videotund

Mäng kõlapulkadega00:07:43

Koolitajad

DigiLa

0 (0 hinnangut)

199 Koolitust

ML

Maive Lille

Muusikaõpetaja
0 (0 hinnangut)

1 Koolitust

Näidis tegevuskava

Vaata näidiskava

Vajalikud vahendid

 • Muusika
 • kõlapulgad "Lahti - kinni" K. Tammik (Kumpas 1997, 21)

  „Koira“ „Tassutellen ja tanssien“ Helsingin Konservatorio 1998

  "5." "Kollane" Jukk @ Laikre 2020 Kasutatud materjal:

  Kumpas

 • A. (1997). Väikese lapse laulud. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda

  Tassutellen ja tanssien [CD] (1998). Helsingin Konservatorio. Helsinki: Helsingin Konservatorio

  Kollane [CD] (2020). Piret Laikre

 • Tuuli Jukk: www.laikre.ee

         

Sihtrühm

 • Lapsevanem
 • Õpetaja