0(0)

Koolitee

 • Vanusegrupp: 6-7-aastased
 • Valdkonnad Õppetegevus
 • Kestus 35 min (näidiskava kestvus)
 • Muudetud 24.01.2021

Kirjeldus

Õppe- ja kasvatustegevuses tegeletakse liiklusega läbi praktilise isetegemise. Eesmärgiks on anda lastele kogemus, ise katsetada ja mõelda, kuidas ta jõuab kodust kooli ning millele peab liikluses tähelepanu juhtima. Selle käigus arenevad lapsel oskus planeerida, kavandada ja teostada projekte, eneseväljendusoskused ning jutustamisoskus. Need oskused aitavad tal jõuda selgema eneseväljenduseni ning praktiseerida ka oma esinemisoskust teiste kuulajate ees. Mbot roboti juhtimine tahvelarvutiga aitab arendada koordinatsiooni. Lisaväärtusena saavad lapsed katsetada oma kooliteed enne, kui nad päris liiklusesse seda kogema lähevad.

Näidiskava pikkus on 35 minutit.

Videost saab vaadata, kuidas laps teeb liikluskeemi ja robotiga kodust koolimajja sõidab.

Õpieesmärgid

 • Matemaatika: laps mõõdab paberteibist talle vajaliku pikkusega tükke ning konstrueerib nendest liiklusskeemi
 • Kunst: laps kujundab liiklusskeemi ning lisab sinna majad/puud /põõsad
 • Liikumine: lapsel areneb koordinatsioon
 • Keel ja kõne: laps jutustab juurde, kuidas ta koolimajja liigub

Videotunni / koolituse sisu

Videotund

Koolitee00:4:32

Koolitajad

DigiLa

0 (0 hinnangut)

199 Koolitust

Marii Maamägi

Haridustehnoloogia valdkonna strateeg
0 (0 hinnangut)

38 Koolitust

Näidis tegevuskava

Vaata näidiskava

Vajalikud vahendid

 • Paberteip
 • mBot robot
 • tahvelarvuti
 • miniatuursed majad/puud/põõsad (saad need ehitada ka lego klotsidest)
 • mini liiklusmärgid
 • mini valgusfoor
 • paber
 • pliiats

Sihtrühm

 • Lapsevanem
 • Õpetaja