0(0)

Kolm nurka või neli nurka

 • Vanusegrupp: 4-5-aastased
 • Valdkonnad Õppetegevus
 • Kestus 35 min (näidiskava kestvus)
 • Muudetud 24.01.2021

Kirjeldus

Õppe- ja kasvatustegevuses tutvusime geomeetriliste kujunditega – kolmnurk ja nelinurk. Esmalt palusime lapsel joonistada põrandal asuvale suurele paberile, erinevate klotside järgi, kontuurid. Sealt leidsime kõik kolme nurgaga ja nelja nurgaga kujundid, laps püüdis kujundeid leida ka ruumist. Selline tegevus aitab lapsel aktiveerida eelteadmised. Teiseks anname kolmnurgale ja nelinurgale teise konteksti, Osmo digimängu Tangrami näol. Kolmnurksetest ja nelinurksetest kujunditest loomapuslede kokkupanemine aitab lastel luua seoseod erinevate mälusisude vahel. Kolmandaks ülesandeks on samade kujundite baasil disainida auto, mis programmeeritakse liikuma, see aitab lapsel kinnistada teadmised kolmnurgast ja nelinurgast.

Protsessi eesmärgiks on arendada laste teadmiseid geomeetrilistest kujunditest ning märgata neid ka enda ümber.

Videost saad näha, kuidas ärgitame last loovalt mõtlema geomeetrilistest kujunditest.

Õpieesmärgid

 • Digipädevused: Laps programmeerib enda loodud masinat
 • Matemaatika: Laps tutvub geomeetriliste kujunditega (kolmnurk, nelinurk)
 • Kunst: Laps disainib vabalt valitud mudeli, kus kasutab kolmnurkseid ja nelinurkseid esemeid

Videotunni / koolituse sisu

videotund

Kolm nurka või neli nurka7:50

Koolitajad

DigiLa

0 (0 hinnangut)

199 Koolitust

Marii Maamägi

Haridustehnoloogia valdkonna strateeg
0 (0 hinnangut)

38 Koolitust

Näidis tegevuskava

Vaata näidiskava

Vajalikud vahendid

 • A3 paberileht
 • pliiats
 • erinevad kujundid klotsidena
 • tahvelarvuti
 • Osmo Genius Kit mängukomplekt
 • Osmo Tangram rakendus
 • Lego wedo 2.0 klotsid
 • Lego wedo 2.0 rakendus.

Sihtrühm

 • Lapsevanem
 • Õpetaja