0(0)

Püstine jõulukuusk

 • Vanusegrupp: 5-7-aastased
 • Valdkonnad Õppetegevus
 • Kestus 50 min (näidiskava kestvus)
 • Muudetud 16.01.2024

Kirjeldus

Matk lastega metsa, kus mängitakse, tutvutakse kuusega ja leitakse vastuseid erinevatele küsimustele seoses kuusega. Järgneb Steam tegevus, kus laps saab ülesandeks etteantud materjale kasutades meisterdada jõulukuusk, mis seisab laua peal püsti.

Õpieesmärgid

 • Laps teeb enne katset selle kohta käivaid ennustusi
 • Laps märkab seoseid katse tulemuse ja probleemi vahel
 • Laps jälgib objekti kuju, suurust
 • Laps jälgib esemete tekstuuri, materjali
 • Laps harjutab tähelepanekute edastamist ning mõtete ja ideede väljendamist
 • Laps oskab oma tegevust sõnadesse panna
 • Laps harjutab vaatlema ja tõlgendama objekte ning tegevusi erinevatest vaatenurkadest
 • Laps harjutab kogutud teabe põhjal järelduste tegemist
 • Laps harjutab loovat mõtlemist ja probleemide lahendamist
 • Laps kirjeldab kuuske
 • Laps suhtub õppimisse positiivselt - tahab õppida, uurida, esiatada küsimusi, avastada ja katsetada
 • Laps rakendab mängudes loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast maailmast

Videotunni / koolituse sisu

videotund

Kas sa oskad meisterdada jõulukuuse, mis seisab püsti?00:04:32

Koolitajad

DigiLa

0 (0 hinnangut)

199 Koolitust

Heleri Leppik

Õppejuht, õpetaja
0 (0 hinnangut)

8 Koolitust

Näidis tegevuskava

Vaata näidiskava

Vajalikud vahendid

 • A4 paper
 • Värvilised pliiatsid
 • Käärid
 • Munakarp
 • Liim
 • Erinevad vahendid kuuse kaunistamiseks (litrid, sädelus, erinevast materjalist paberid jne)

Sihtrühm

 • Lapsevanem
 • Õpetaja