Tugiteenuste hulka lisandus pedagoogiline nõustamine

Näeme oma igapäevatöös laste ja peredega kasvavat vajadust toetada ja nõustada lapsevanemaid kõikvõimalikes alusharidust puudutavates küsimustes. Lapsevanemad on muutunud üha teadlikumaks ja soovivad oma lapse eripäradest, east, pere soovidest ja vajadustest lähtudes kaasa rääkida kvaliteetse alushariduse võimaldamises oma lapsele.

Esimesed eluaastad on lapse arengu seisukohalt kõige olulisemad, viiendaks eluaastaks on välja arenenud juba 90% lapse ajust, millele tuginevad kõik tulevased eneseregulatsioonioskused, käitumis- ja mõttemustrid. On loomulik, et lapsevanem ei piirdu vaid lapse viimise ja toomisega lasteaeda, vaid mõtleb aktiivselt kaasa paljudes erinevates alusharidust puudutavates küsimustes. Et lapsevanem ei jääks oma küsimuste ja muredega üksi, oleme välja töötanud lapsevanemate pedagoogilise nõustamise kontseptsiooni.

Alushariduse spetsialisti (lasteaiaõpetaja) pedagoogilisele nõustamisele-konsultatsioonile on oodatud kõik eelkooliealiste lastega pered, kes soovivad oma lapse arengut lasteaias igakülgselt toetada, panustada oma lapsele kvaliteetse alushariduse pakkumisse ning vajavad sealjuures abi näiteks lasteaia valiku, lapse kohanemise või lasteaias ettetulevate olukordade lahendamisel. Alushariduse spetsialistiga konsulteerimine aitab saada paremat ülevaadet kodu-lasteaia koostöövõimalustest ning olla teadlikum lapsevanem lapse lasteaia- ja haridustee planeerimises.

Mõned näited küsimustest, millega pedagoogilise nõustaja poole pöörduda:

  1. Ma pean valima oma lapsele lasteaia. Kuidas ma tean, millist lasteaeda valida? Kui ma tunnen, et see lasteaed ei vasta mu ootustele, kas ma saan oma lapse teise lasteaeda panna? Mis ma selleks tegema pean?
  2. Mu laps läheb lasteaeda, kuidas ma saaksin tema kohanemist toetada?
  3. Minu laps ei soovi lasteaias magada lõunaund. Kuidas ma sellest õpetajale räägin, et õpetaja meie sooviga arvestaks? Millised oleksid alternatiivid/kokkulepped õpetaja ja lapsega? Kuidas ma saaksin toetada õpetaja ja lapse omavahelist vestlust sellel teemal? Kuidas ma saaksin toetada last, kui ma tunnen, et õpetaja ei paku lõunaune ajaks lapsele muud vaikset tegevust?
  4. Ma olen mures oma lapse suhete pärast rühmas teiste lastega. Ma olen aru saanud, et ta ei ole leidnud endale sõpru.
  5. Mu laps ei tule iseseisvalt toime eneseteenindusoskustega (riietumine, wc-kasutamine, hügieen) rühmas.
  6. Mu laps ütleb, et talle ei meeldi lasteaias pakutav toit ning ta keeldub seda söömast.
  7. Mu lapsel ei ole huvi õppimise vastu. Kuidas ma saaksin temas äratada huvi erinevate tegevuste vastu? Kuidas ma saaksin teda motiveerida?
  8. Kuidas ma lapsevanemana saaksin toetada lapse arengut kodus? Kuidas ma saan arendada erinevaid oskusi?
  9. Ma olen märganud, et minu lapse areng on kiirem eakaaslaste omast. Kuidas ma saan lasteaia ja kodu koostööd toetada, et minu laps saaks enda teadmistele vastavaid huvitavaid tegevusi teha?
  10. Ma tunnen, et minu suhted lasteaia personaliga ei ole head ja usalduslikud. Olen märganud, et seda tajub ka laps. Kuidas ma saaksin parandada suhteid meie pere ja lasteaia vahel?

Loe teenuse kohta täpsemalt siit: pedagoogiline nõustamine lapsevanemale

Kristi Stahl
DigiLa